www.kuuntelevapuhelin.fi

Etusivu

>Etusivu
>Perustietoa
>Laatukriteerit
>Historia
>Kiinnostaako vapaaehtoistyö?
>Pääkaupunkiseudun puhelinauttajat
>Yhteistyökumppanit
>Linkkejä


Kuuntelevan puhelimen päivystys päättyi 31.12.2013. Kiitämme kaikkia soittajia ja vapaaehtoisia päivystäjiä menneistä vuosista.

Muiden puhelinauttajien yhteystietoja on saatavilla Suomen Mielenterveysseuran ylläpitämästä Tukinet.net -palvelusta.Kuunteleva puhelin on Mielenterveys­yhdistys HELMI ry:n ylläpitämä auttava puhelin. Kuunteleva puhelin auttaa eri­laisissa elämän­tilanteissa silloin kun yksin selviä­minen tuntuu vaike­alta. Puhelinpäivystys toteutetaan vapaaehtoistyönä.

Kuunteleva puhelin kuuluu Pääkaupunki­seudun puhelinauttajiin ja on sitou­tunut yhteisiin toiminta­tapoihin. Kaikki puhelin­keskustelut perustuvat nimettö­myyteen, luottamuk­sellisuuteen ja soittajan kunnioit­tamiseen. Soittaja määrit­telee keskus­telun aiheen. Usein teemana on yksinäisyys ja kokemus elämän laadun heikkene­misestä.

Lue lisää Kuuntelevasta puhelimesta

Uutisia
HELMI luopuu puhelinpäivystyksestä vuoden vaihteessa
- Kuuntelevan puhelimen tilalle tukihenkilötoimintaa ja yksilöllistä puhelintukea


Kuuntelevan puhelimen päivystys päättyy ensi vuoden alusta alkaen. Puhelinavun kysyntä on vähentynyt viime vuosina, eikä vapaaehtoistyöhön ole saatu aina riittävästi tekijöitä. Vuosien kuluessa on myös huomattu, että päivystys on käytännössä muuttunut vakituisten soittajien yksilölliseksi puhelintueksi. Helmin hallituksen mukaan näitä henkilöitä voidaan tukea puhelimitse myös ilman päivystystä. Yhdistys ei ole jättämässä vakisoittajia tyhjän päälle.

Kuunteleva puhelin käynnistyi Tukipiste-projektina vuonna 1997. Nykyisessä, vapaaehtoistyöhön perustuvassa muodossaan se on toiminut vuodesta 2004 alkaen. Puhelin on vuosien mittaan auttanut tuhansia ihmisiä ja toiminnassa on ollut mukana suuri määrä vapaaehtoisia.

Kysyntä vähentynyt

Puhelinpäivystyksen tilastojen mukaan puheluiden määrä on vähentynyt hitaasti vuosien kuluessa. Arviolta 80Š90 ä asiakkaista on henkilöitä, jotka soittavat puhelimeen vakituisesti, joskus jopa useita kertoja päivystysvuoron aikana. On arvioitu, että valtaosa puhelinpäivystyksen toiminnasta kuluu noin 10Š15 vakisoittajan kuuntelemiseen ja tukemiseen. Puhelinpäivystys on siis muuttunut monessa suhteessa henkilökohtaiseksi ja yksilölliseksi puhelintueksi. Päivystyksen ylläpitäminen käytännössä vakisoittajia varten on kallis tapa auttaa. Tämän joukon entistä parempi tukeminen voidaan järjestää yksinkertaisemmin muuttamalla toimintatapoja.

Vapaaehtoistoiminta on ollut ja tulee olemaan tärkeässä roolissa yhdistyksessämme. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja olemme tulleet johtopäätökseen, että nykymuotoinen puhelinpäivystys ei enää palvele jäseniämme eikä suomalaista mielenterveystyötä parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä syystä Helmin hallitus päätti syyskuun kokouksessaan luopua Kuuntelevan puhelimen päivystystoiminnasta 1.1.2014 alkaen. Päätös ei syntynyt hetken mielijohteesta, vaan asia on ollut pohdinnassa jo yli vuoden.

Tilalle tukihenkilötoimintaa

Muutoksen myötä syntyy uutta toimintaa. Uutena toimintana HELMI käynnistää ensi vuoden aikana tukihenkilötoimintaa, joka on nykyiseen puhelinpäivystykseen nähden huomattavasti vaikuttavampi ja laaja-alaisempi auttamisen muoto. Erityyppiselle tukihenkilötoiminnalle on Helmin jäsenistössä suurta tarvetta. Esimerkiksi palveluohjaajien työssä on havaittu tarvetta tukihenkilöille, jotka pitävät yhteyttä niihin asiakkaisiin, joiden kanssa varsinainen palveluohjaustoiminta on saatu päätökseen.

Tukihenkilötoiminta voi olla esimerkiksi nykyistä yksilöllisempää puhelintukea, kirjoituskaverina olemista, ryhmien vetämistä tai vaikkapa kasvotusten tapahtuvaa kaveritoimintaa riippuen jäsenten tarpeista ja toiveista. Erilaisiin tehtäviin löytyy eri tyyppisestä auttamistyöstä kiinnostuneita vapaaehtoistyöntekijöitä tai vertaistukihenkilöitä. Koska Helmissä on jo valmiiksi paljon arvokasta puhelinpäivystysosaamista, puhelinauttaminen on tulevaisuudessakin varmasti suuressa roolissa.

HELMI ry:n hallitus on kirjannut ensi vuoden toimintasuunnitelmaan, että tukihenkilötoimintaa käynnistämään ja kehittämään palkataan osa-aikainen työntekijä, tukihenkilötoiminnan ohjaaja. Tämä työntekijä vastaisi jatkossa tukihenkilötoiminnasta ja yhteydenpidosta vapaaehtoisiin, samaan tapaan kuin vapaaehtoistoiminnan ohjaaja tällä hetkellä. Toiminnan käynnistymisestä tiedotetaan alkuvuodesta 2014.

Lisätietoa:
Arto Mansikkavuori, toiminnanjohtaja
arto.mansikkavuori(a)mielenterveyshelmi.fi / 0400 327649

Puhelin toimii jälleen!

Tekninen ongelma puhelinjärjestelmässä on saatu korjattua ja päivystys on auki normaalisti. (lisätty 10.5.2013 klo 17.05)

Tekninen ongelma puhelinvaihteessa 10.5.2013 klo 16.00

Puhelinvaihteen teknisen ongelman vuoksi puheluita ei tällä hetkellä voida ottaa vastaan. Ongelma johtuu puhelinoperaattorista. Pahoittelemme asiaa. (lisätty 10.5.2013)

TASKUSSA
Olet minun taskuni, turvani
sinne piiloudun
siellä saan tuntea kätesi lämmön, rakkauden
kurkistan sinua
hymyilet ihastuneesti
kättäsi pitelen
lujasti puristat
etkä tahtoisi päästää irti

Tanja

Puhelinpäivystäjien oma sivu

(Päästäksesi tästä linkistä tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan.)

Palautetta puhelinpäivystykseen

Lähetä tästä sähköpostia
HUOM! Kuunteleva puhelin ei vastaa sähköposteihin

Voit myös lähettää postia osoitteella:
HELMI ry / Kuunteleva puhelin
PL 32
00241 Helsinki